Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem – skuteczne przywództwo.

„Zespół pracowników jest jak orkiestra, a dobry szef niczym dyrygent, który wie, kto fałszuje, kto gra czysto i stara się, a kto zbytnio się nie wysila.”

Dla kogo:

Szkolenie skierowane do osób zarządzających zespołami, kierowników, managerów, dyrektorów, którzy chcą nauczyć się skutecznego kierowania podległym zespołem, podnosić jego wydajność, umiejętnie radzić sobie z problemami, konfliktami, stresem i motywacją.

Cel szkolenia:

zarządzanie zespołem

 • zaznajomienie uczestników z cechami osobowościowymi wpływającymi na pracę w zespole.
 • skuteczne ustalanie celów
 • poprawa komunikacji interpersonalnej w zespole
 • podniesienie efektywności pracy zespołu poprzez umiejętne motywowanie członków zespołu
 • radzenie sobie ze stresem

Program szkolenia zarządzanie zespołem pracowniczym:

Człowiek a organizacja – jak poznać cechy osobowościowe i predyspozycje pracownika

 • badanie cech osobowości
 •  badanie roli w zespole

Wyznaczanie celów – jak skutecznie wyznaczać cele dla zespołu, aby miały szansę realizacji

 • ustalanie celów długo i krótkoterminowych
 • zapoznanie z metodyką SMART

Techniki motywowania pracowników – czyli jak zainspirować pracowników do wykonania zadania, jak wynagrodzić ich za to i jak zapobiec wypaleniu zawodowemu

 • konstruowanie celów a motywacja
 • motywatory pozytywne/negatywne
 • motywacja materialna i pozamaterialna

Koncepcje przywództwa – czyli styl kierowania a efektywność pracowników

 • kwestionariusz stylów kierowania

Konflikt w zespole – czyli jak rozpoznać, reagować i zapobiegać negatywnym skutkom występowania konfliktu.

 • czym jest konflikt w organizacji
 • konsekwencje konfliktów
 • jak wykorzystać konflikt dla dobra organizacji

Komunikacja interpersonalna – czyli jak mówić aby nas słuchano i jak słuchać aby do nas mówiono

 • komunikacja jako narzędzie pracy
 • budowanie precyzyjnych i zrozumiałych komunikatów
 • efektywna komunikacja w zespole i organizacji
 • style komunikacji wg modelu DISC

Stres – czyli jak wykorzystać jego pozytywne działanie

 • rodzaje stresu
 • radzenie sobie w trudnej sytuacji
 • jak zwiększyć swoją strefę wpływu

 Prowadzący:

Szkolenie i warsztat będą prowadzone przez doświadczonego trenera kompetencji miękkich, wieloletniego praktyka i coacha technik efektywnej sprzedaży.


Informacje:

Koszt szkolenia dla grupy 6-12 osób :  do uzgodnienia ( obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia)

Czas trwania: 16 godzin – 2 dni

Miejsce: Strefa dobry Start w Katowicach lub sale szkoleniowe zamawiającego na terenie woj. śląskiego

Szkolenia otwarte realizujemy cyklicznie przy współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach.

Kontakt: KONTAKT

Dodaj komentarz