Coaching Osobisty

Coaching osobisty Katowice i okolice.

Life coaching, coaching osobisty, Katowice

” Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”  Platon


Coach osobisty to osoba, która jest przewodnikiem dla Klienta gotowego na zmiany. Towarzyszy mu w wędrówce do osiągnięcia jego celu. Podobnie jak przewodnik w trakcie wędrówki w górach, wymaga od klienta wytrwałości w dążeniu do celu i gotowości oraz chęci jego osiągnięcia.

W czasie takiej wędrówki  każdy z nas marzy i ulega emocjom. Dlatego wybierając się w nieznane warto mieć u boku swojego przewodnika. Kogoś, kto przeżyje z nami wspólne emocje, niepewności, poda pomocną dłoń w trudnych chwilach, będzie wiedział kiedy zaplanować odpoczynek,  jak również spojrzy na wszystko z innej perspektywy i wspólnie z nami  będzie świętował sukcesy!

Coaching osobisty to proces bycia przewodnikiem dla klienta w realizacji jego celów. To systematyczny i zaplanowany proces spotkań, który koncentruje się na tym, co będzie, a nie na tym, co już było. To umiejętność motywowania i inspirowania klientów, aby przekraczali fizyczne i psychiczne ograniczenia i niewiarygodnie wierzyli w zwycięstwo. Dzięki coachingowi klienci pogłębiają swoją wiedzę, poprawiają swoje wyniki i polepszają jakość swojego życia.

Coaching osobisty koncentruje się na planach życiowych i osiąganiu celów osobistych: kariera, życie prywatne (rodzina, związki), wyniki w sporcie, motywacja, kreatywność, zdrowie, finanse. Jest także pomocny w kształtowaniu równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Jeżeli jesteś gotowy na zmianę – ZAPRASZAM !

Miejsce: sesje indywidualne odbywają się: w naszej siedzibie, w kawiarni/parku, miejscu wskazanym przez Klienta,.

Termin:  poniedziałki, wtorki, czwartki w ustalonych indywidualnie godzinach.

Koszt: sesja 50-80 minut- 120 zł.

Zapraszamy do KONTAKTU

Maciej Westerowski  i Katarzyna Westerowska

Pierwsze spotkanie zawsze gratis bez żadnych zobowiązań – przyjdź i wypróbuj! Stosujemy standardy ICF.

Dla grupy 3-4 osobowej istnieje możliwość zorganizowania wyjazdów coachingowych w góry Polski i Świata .