Moja rola w grupie

Szkolenie zarządzanie zespołem – Moja rola w grupie

„Zespół pracowników jest jak orkiestra, a dobry szef niczym dyrygent, który wie, kto fałszuje, kto gra czysto i stara się, a kto zbytnio się nie wysila.”

Dla kogo:

Szkolenie zarządzanie zespołem skierowane do osób zarządzających zespołami, i pracowników, którzy chcą nauczyć się skutecznego kierowania zespołem, podnoszenia jego wydajności, umiejętności współdziałania i radzenia sobie z problemami, konfliktami i motywacją.

Cel szkolenia:szkolenie zarządzanie zespołem

 • zaznajomienie uczestników z cechami osobowościowymi wpływającymi na pracę w zespole
 • skuteczne ustalanie celów
 • poprawa komunikacji interpersonalnej w celu efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • podniesienie efektywności pracy zespołu poprzez umiejętne motywowanie członków zespołu

Program szkolenia:

 1. Człowiek a organizacja – jak poznać cechy osobowościowe i predyspozycje pracownika
  • badanie cech osobowości
  • badanie roli w zespole
 2. Cel – jak skutecznie wyznaczać cele dla zespołu, aby miały szansę realizacji
  • ustalanie celów długo i krótkoterminowych
  • zapoznanie z metodyką SMART
 3. Techniki motywowania pracowników – czyli jak zainspirować pracowników do wykonania zadania, jak wynagrodzić ich za to i jak zapobiec wypaleniu zawodowemu
  • konstruowanie celów a motywacja
  • motywatory pozytywne/negatywne
  • motywacja materialna i pozamaterialna Koncepcje przywództwa – czyli styl kierowania a efektywność pracowników
  • kwestionariusz stylów kierowania
 4. Konflikt w zespole – czyli jak rozpoznać, reagować i zapobiegać negatywnym skutkom występowania konfliktu.
  • czym jest konflikt w organizacji
  • konsekwencje konfliktów
  • jak wykorzystać konflikt dla dobra organizacji

Prowadzący:

Szkolenie i warsztat będą prowadzone przez doświadczonego trenera kompetencji miękkich, wieloletniego praktyka i coacha technik efektywnej sprzedaży.

Informacje:

Koszt szkolenia dla grupy 6-12 osób : do uzgodnienia ( obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia)

Czas trwania: 8 godzin – 1 dzień

Miejsce: Strefa Dobry Start w Katowicach lub sale szkoleniowe zamawiającego.

KONTAKT