Komunikacja I

Szkolenie komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna jest procesem wymiany informacji pomiędzy jej uczestnikami. Stanowi podstawę naszego funkcjonowania w otoczeniu, pozwala na nawiązywanie kontaktów międzyludzkich i biznesowych, odbieranie interesujących nas treści, czy docieranie do potencjalnych Klientów.

Bezsprzecznie jest jednym z najczęściej pojawiających się w naszym życiu procesów, dlatego wiedza na jej temat niejednokrotnie decydować może o powodzeniu lub klęsce podejmowanych przez nas prób nawiązania kontaktu.

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.” Hans Georg Gadamer

 

Szkolenie komunikacja interpersonalna

Pierwsza część naszych warsztatów pokaże, że KOMUNIKACJA jest procesem wielowymiarowym. Omówimy to zagadnienie na podstawie teorii F. S. Thun’a, niemieckiego profesora, psychologa, eksperta w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej.

Poruszymy także kwestie związane z różnymi stylami odbierania i przyswajania informacji, a co za tym stoi, także różnymi stylami uczenia się i nabywania umiejętności. Sposób w jaki są nam podawane informacje, ma bowiem wpływ na to ile ich zapamiętamy.

W trakcie warsztatów dowiecie się kim są wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy oraz jak formułować komunikaty odpowiednie dla każdej z wymienionych grup osób.

Poznamy również znaczenie precyzyjnego komunikatu i różnic w pojmowaniu.

Druga część naszych warsztatów zajmuje się znaczeniem komunikacji niewerbalnej w kontaktach międzyludzkich. Szczegóły znajdują się TUTAJ

Termin: 

Do uzgodnienia

Miejsce:

Koszt:

Zapytaj

Dodaj komentarz