Komunikacja II

Rozwój osobisty – warsztaty/szkolenia – Komunikacja niewerbalna

„Musi istnieć jakiś język, który obywa się bez słów”     Paulo Coelho

komunikacja niewerbalna

Komunikacja jest procesem wymiany informacji pomiędzy jej uczestnikami. Stanowi podstawę naszego funkcjonowania w otoczeniu, pozwala na nawiązywanie kontaktów międzyludzkich i biznesowych, odbieranie interesujących nas treści, czy docieranie do potencjalnych Klientów.

Bezsprzecznie jest jednym z najczęściej pojawiających się w naszym życiu procesów, dlatego wiedza na jej temat niejednokrotnie decydować może o powodzeniu lub klęsce podejmowanych przez nas prób nawiązania kontaktu. Po części pierwszej szkolenia zapraszamy na część drugą poświęconą mowie ciała.

Komunikacja niewerbalna

Podczas drugiej części warsztatów podejmujących temat komunikacji interpersonalnej omówimy zagadnienia typowo teoretyczne,  przeplatając je oczywiście elementami warsztatowymi. Dowiemy się czym jest komunikacja niewerbalna oraz co składa się na ten proces. Popracujemy nad tym jak precyzyjnie budować zrozumiałe komunikaty, panując nad tym co mówimy, w jaki sposób mówimy i czy mowa naszego ciała spójna jest z tym, co chcemy przekazać.

Termin:

Miejsce:

Koszt: 40 zł

 

Dodaj komentarz