Efektywność osobista

Warsztaty rozwijające kompetencje miękkie pracowników.

„Zdolność uczenia się szybciej od swojej konkurencji może być jedyną długotrwałą przewagą, jaką nad nimi posiadasz. ” Arie de Gaus.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane dla pracowników każdego szczebla, osób zarządzających, kierowników, managerów, dyrektorów, którzy chcą poznać samych siebie i doskonalić swoje kompetencje miękkie w celu zapewnienia skutecznego wykorzystania posiadanego potencjału pracowniczego w organizacji.

Cel szkolenia:

Kompetencje miękkie

 • poznaj samego siebie
 • poznaj swoją rolę w zespole
 • skuteczna droga do celu
 • poprawa komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność prezentacji
 • radzenie sobie z trudnym klientem

Program szkolenia:

Poznaj samego siebie – osobowość i predyspozycje

 • badanie cech osobowości
 • badanie roli w zespole – test Belbina

Wyznaczanie celów – jak skutecznie wyznaczać cele dla zespołu, aby miały szansę realizacji

 • ustalanie celów długo i krótkoterminowych
 • zapoznanie z metodyką SMART

Komunikacja interpersonalna – czyli jak mówić aby nas słuchano i jak słuchać aby do nas mówiono

 • komunikacja jako narzędzie pracy
 • budowanie precyzyjnych i zrozumiałych komunikatów
 • efektywna komunikacja w zespole i organizacji
 • komunikacja niewerbalna

Praca z trudnym klientem– czyli jak wykorzystać jego pozytywne działanie

 • trudna sytuacja
 • parafraza jako sposób rozwiązania trudnej sytuacji

 Prowadzący:

Szkolenie i warsztat będą prowadzone przez doświadczonego konsultanta, coacha, wieloletniego praktyka w dziedzinie zarządzania i sprzedaży.


Informacje:

Koszt szkolenia dla grupy 6-12 osób :  do uzgodnienia ( obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia)

Czas trwania: 16 godzin – 2 dni

Miejsce: sale szkoleniowe zamawiającego na terenie woj. Śląskiego

Kontakt: Maciej Westerowski, kontakt@mwbc.pl, tel. 698 620 570

Wydrukuj to szkolenie

Dodaj komentarz